معنی کلمه فروش آلو بخارا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلو بخارا به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه فروش آلو بخارا به انگلیسی می شود Selling prunes

Leave a Reply