معنی کلمه خرید آلو بخارا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلو بخارا به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه خرید آلو بخارا به انگلیسی می شود Buying prunes

Leave a Reply